Elektroniskās Vizītkartes

Bezmaksas e-vizītkartes pievienošana

Pievienojiet Jūsu vizītkarti grafiskā formātā. Un ierakstiet vizītkartes nosaukumu. Ja Jums nav digitalizēta formāta vizītkartes - mēs to izveidosim bez maksas atbilstoši Jūsu nosūtītai informācijai(pēc piekrišanas saņemšanas) . Bezmaksas publicēšanas periods ir 365 dienas. 

Invalid Input

Atbalstāmie formāti jpg, bmp, pdf

Aizpildiet vizītkartes informāciju. Aizpildiet nepieciešamos laukus.

Nav ievadīts

Piemērs: MĀRAS ZEMES, SIA - reklāmas aģentūra

Atzīmējiet vismaz vienu valodu

Pierakstiet Jūsu darbības aprakstu. Aizpildiet nepieciešamos laukus.

0/4000

Nav ievadīts pareizi

Pierakstiet vizītkartes informāciju. Aizpildiet nepieciešamos laukus.

0/400

Nav ievadīts pareizi

Piemērs: Mājas lapu izstrāde, Web e-vizītkartes izstrāde, E-Vizītkartes dizaina izstrāde, Digitālās reklāmas pakalpojumi.

Pierakstiet vizītkartes kontakt-informāciju. Aizpildiet visus obligātos laukus.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ielas nosaukums, numurs, pilsēta, valsts, pasta indekss

Nav ievadīts pareizi

Piemērs: info@maraszemes.lv

Nepareizi ievadīta mājas lapas adrese

Ievadiet Jūsu mājas lapas adresi Piemērs: https://maraszemes.lv

Informācija par vizītkartes iesniedzēju.

Informācija par vizītkartes iesniedzēju netiks publicēta!

Nav ievadīts pareizi

Nav ievadīts pareizi

Nav ievadīts pareizi

Invalid Input

Invalid Input

Šis lauks ir obligāti jāievada

Ievadiet Jūsu personas kodu

Nav ievadīts pareizi

Nav ievadīts pareizi

Nav ievadīts pareizi

Ielas nosaukums, numurs

Nav ievadīts pareizi

Nav ievadīts pareizi

Nav ievadīts pareizi

Nav ievadīts pareizi

Nav ievadīts pareizi

E-Vizītkartes noteikumi un nosacījumi datu publicēšanai.

Aizpildot šo pieteikuma formu Jūs piekrītat, ka visi Jūsu nosūtītie dati tiks publicēti interneta vietnē e-vizitkarte.lv un būs pieejami trešajām personām bez Jūsu piekrišanas.

Informācijas iesūtītājs apstiprina, ka ir tiesīgs fizisko vai juridisko personu datu publicēšanai un ir atbildīgs par iesūtāmās informācijas saturu atbilstoši ES Datu aizsardzības regulai un citiem starptautiskiem normatīviem aktiem. 

Obligāti aizpildāms lauks!