Elektroniskās Vizītkartes

Interneta vietnes e-vizitkarte.lv privātuma politika

Pēdējā privātuma politikas atjaunināšanas datums: 28.03.2023

 

Šī privātuma politika nosaka, kā mēs: SIA “MĀRAS ZEMES” (turpmāk tekstā uzņēmums), apstrādājam un uzglabājam informāciju, ko Jūs sniedzat mūsu interneta vietnē e-vizitkarte.lv (turpmāk tekstā mājaslapa),  mājaslapas izmantošanas laikā. Mēs apņemamies aizsargāt Jūsu (turpmāk tekstā var tikt izmantots apzīmējums klients) privātumu un nodrošināt, ka Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar datu aizsardzības regulām. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kā mēs apstrādājam Jūsu datus.

 

 1. Kāda informācija tiek apkopota?

Mēs varam apkopot dažādu veidu informāciju no jums, kad Jūs lietojat mūsu mājaslapu, piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un citus kontaktinformācijas datus. Mēs varam arī apkopot informāciju par Jūsu datoru, tostarp IP adresi, pārlūka veidu, operētājsistēmu un citas tehniskas detaļas, lai uzlabotu mūsu mājaslapas veiktspēju.

1.1.Mājaslapa un uzņēmums glabā un apstrādā Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

1.1.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ieraksts);

1.1.2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

1.1.3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzņēmums vai Jūs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

1.1.4. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

1.1.5. kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek dzēsti.

Sarunas ar klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz uzņēmuma leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts.

 

 1. Kā mēs izmantojam apkopotu informāciju?

Mēs izmantojam apkopotu informāciju, lai personalizētu Jūsu pieredzi un uzlabotu mūsu mājaslapas mārketinga un citus sniegumus. Mēs varam izmantot Jūsu kontaktinformācijas datus, lai nosūtītu Jums jaunumus, izstrādātu mūsu produktus un pakalpojumus un uzlabotu klientu apkalpošanu. Mēs nekādā gadījumā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.

2.1. Mājaslapa apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

2.1.1.Pakalpojumu sniegšanai:

2.1.2. klienta identificēšanai;

2.1.3. līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;

2.1.4. pakalpojumu uzstādīšanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);

2.1.5. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

2.1.6. garantijas saistību izpildei;

2.1.7. pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;

2.1.8. pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;

2.1.9. klientu apkalpošanai;

2.1.10. iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

2.1.11. klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

2.1.12. norēķinu administrēšanai;

2.1.13. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

2.2. Biznesa plānošanai un analītikai:

2.2.1. statistikas datu uzturēšanai un analīzei;

2.2.2. plānošanai un uzskaitei;

2.2.3. efektivitātes mērīšanai;

2.2.4. datu kvalitātes nodrošināšanai;

2.2.5. atskaišu sagatavošanai;

2.2.6. klientu aptauju veikšanai;

2.2.7. riska vadības aktivitāšu ietvaros.

2.3. Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.

2.4. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

2.5. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Jūs tiekat informēts brīdī, kad sniedzat attiecīgus datus mājaslapā.

2.6. Uzņēmuma darbības leģitīmām interesēm un to saglabāšanai tādām kā:

2.6.1. veikt komercdarbību;

2.6.2. sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus;

2.6.3. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

2.6.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

2.6.5. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

2.6.6. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveida vai mutiski, zvanot uz atbalsta tālruni, interneta mājaslapā un klientu sistēmā;

2.6.7. veikt sarunas ar klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;

2.6.8. veikt sarunas ar klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;

2.6.9. veikt sarunas ar klientu ierakstu, kuras laikā tiek noslēgts mutisks līgums, līguma noslēgšanas fakta pierādīšanai;

2.6.10. analizēt mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

2.6.11. administrēt klienta kontu mājaslapā, ja tāds ir nepieciešams un ir izveidots;

2.6.12. veikt darbības klientu noturēšanai;

2.6.13. segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

2.6.14. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

2.6.15. reklamēt savus pakalpojumus;

2.6.16. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;

2.6.17. uzraudzīt pakalpojumu darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;

2.6.18. novērst krāpnieciskās darbības;

2.6.19. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

2.6.20. administrēt maksājumus;

2.6.21. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

2.6.22. informēt sabiedrību par mājaslapas un uzņēmuma darbību.

 

 1. Kā mēs aizsargājam Jūsu informāciju?

Mēs ievērojam nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu Jūsu informācijas zaudēšanu, nolaupīšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmaiņas. Mēs izmantojam drošu serveru un datu uzglabāšanas metodes (kā piemēram SSL datu šifrēšanu), lai aizsargātu Jūsu datus. Tomēr neviena datu pārsūtīšanas metode vai datu uzglabāšanas metode nav 100% droša. Mēs nevaram garantēt absolūtu drošību, bet darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu datus.

 1. Kā Jūs varat piekrist šai privātuma politikai?

Lietojot mūsu mājaslapu, Jūs piekrītat šai privātuma politikai. Ja jūs nesaprotat kādu punktu vai Jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu kontaktinformāciju. Jūs varat atteikties izmantot mūsu mājaslapu un pārtraukt tās izmantošanu jebkurā brīdī.

 

 1. Kāda ir mūsu mājaslapas sīkdatņu politika?

Mūsu mājaslapa var izmantot sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu apmeklējumu pieredzi. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko mūsu serveris saglabā Jūsu datorā un kas ļauj mums atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu. Mēs varēsim izmantot sīkdatnes, lai atcerētos jūsu iestatījumus un personificētu Jūsu pieredzi. Jūs varat noraidīt sīkdatnes, mainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus, bet tas var ierobežot dažas mūsu mājaslapas funkcijas. Ja Jums ir interese par to kas ir sīkdatnes Jūs varat izlasīt informāciju šajā interneta vietnē: https://allaboutcookies.org  

 

 1. Kā jūs varat piekopt savus datu tiesības?

Saskaņā ar datu aizsardzības regulu, jums ir tiesības piekopt savus personas datus, kas tiek uzglabāti mūsu sistēmās. Jūs varat lūgt informāciju par savu informāciju, ko mēs apstrādājam, labot neprecīzas detaļas, ierobežot savu informācijas apstrādi vai pieprasīt savu informācijas dzēšanu. Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu kontaktinformāciju, ja vēlaties izmantot šīs tiesības.

 

 1. Kā mēs varēsim informēt par privātuma politikas izmaiņām?

Mēs varēsim atjaunināt šo privātuma politiku pēc savas izvēles, lai atbilstu mūsu mājaslapas izmaiņām vai likumdošanas prasībām. Ja mēs veicam būtiskas izmaiņas, mēs informēsim Jūs, ievietojot paziņojumu par izmaiņām mūsu mājaslapā vai, ja tas ir piemēroti, sazinoties ar Jums tieši.

 

 1. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, izmanto mūsu kontaktinformāciju, kuru var atrast mūsu mājaslapā. Mēs centīsimies Jums palīdzēt un atbildēt uz Jūsu jautājumiem pēc iespējas ātrāk.
 2. Kā mēs apstrādāsim bērnu personu datus?

Mūsu mājaslapa nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Mēs neapstrādāsim bērnu personas datus, ja nav saņemta vecāku vai aizbildņu piekrišanas.

 

 1. Kādas ir mūsu saites uz citām mājaslapām?

Mūsu mājaslapa var saturēt saites uz citām mājaslapām, kas nav saistītas ar mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs mājaslapas var būt ar savām privātuma politikām un mēs neesam atbildīgi par to saturu vai informācijas ievākšanu.

 

 1. Kā mēs uzglabājam un apstrādājam Jūsu datus?

Mēs uzglabājam un apstrādājam Jūsu datus, izmantojot drošas metodes, kas atbilst datu aizsardzības regulai. Mēs saglabājam Jūsu datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu mājaslapas pakalpojumu sniegšanu un likumīgu uzņēmējdarbību. Kad Jūsu dati nav vairs nepieciešami, mēs tos dzēšam saskaņā ar likumdošanu.

 

 1. Kāda ir mūsu saziņa ar Jums?

Ja Jums ir jautājumi, sūdzības vai komentāri par mūsu privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu kontaktinformāciju, kuru var atrast mūsu mājaslapā. Mēs izskatīsim Jūsu jautājumus vai sūdzības un sniegsim atbildi pēc iespējas ātrāk.

 

 1. Kāda ir mūsu datu aizsardzības uzraudzības iestāde?

Mūsu datu aizsardzības uzraudzības iestāde ir LR Datu valsts inspekcija.

 1. Kā mēs apstrādāsim bērnu personu datus?

Mūsu mājaslapa nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Mēs neapstrādāsim bērnu personas datus, ja nav saņemta vecāku vai aizbildņu piekrišana.

 1. Citi noteikumi

Lietojot mājaslapu, Jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA MĀRAS ZEMES patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot mājaslapu pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās Jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2023.

 

SIA "MĀRAS ZEMES"

Reģistrācijas numurs: 52403028281

Adrese: Brīvības iela 20 - 4, Rēzekne, Latvija, LV-4601

Elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.